Blog

Mechanizm działania klimatyzacji

Klimatyzacja coraz częściej pojawia się w polskich domach, niosąc ze sobą przyjemny chłód i zwiększenie codziennego komfortu. Ma to związek przede wszystkim ze zmniejszającą się ceną odpowiedniej technologii, która z kolei coraz szybciej się rozwija, oferując korzystniejsze, wygodniejsze rozwiązania. Choć w systemach klimatyzacji pojawia się bardzo wiele nowych przydatnych funkcji, podstawa działania głównego urządzenia pozostaje niezmienna od wielu lat – polega w sporym uproszczeniu na pobieraniu ogrzanego powietrza, odbieraniu z niego ciepła i wypuszczaniu go, schłodzonego, z powrotem do pomieszczenia. Odpowiadają za to trzy najważniejsze elementy:

  • Jednostka wewnętrzna
  • Jednostka zewnętrzna
  • Czynnik chłodniczy

Obydwie jednostki są wyposażone w mniejsze urządzenia, które tworzą wspólnie dwa wydajne systemy, odpowiadające za większość pracy wykonywanej przez klimatyzator. Powyższa lista pomija również wszystkie elementy odpowiadające za dodatkowe funkcje, których może być bardzo wiele: od automatycznego sterowania klimatyzacją, poprzez dbanie o odpowiednią wilgotność powietrza, aż po jonizowanie.

Schemat działania klimatyzacji

Najważniejsza z punktu widzenia użytkownika jest jednostka wewnętrzna. Zazwyczaj jest to cała klimatyzacja, którą widać w pomieszczeniu i to z nią mieszkańcy mają bezpośredni kontakt. W najprostszej konfiguracji jest wyposażona jedynie w parownik oraz wentylator. Szczególnie istotny jest ten drugi – to on inicjuje przepływ powietrza. Jednostka wewnętrzna pobiera ciepłe powietrze i oddaje do pomieszczenia chłód. Wymiana następuje dzięki płynącemu w miedzianych rurach czynnikowi chłodniczemu. Ten pobiera ciepło i przenosi do jednostki zewnętrznej, gdzie zostaje sprężony, a rozgrzane powietrze wydostaje się na zewnątrz przez drugi wentylator. Wtedy czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej, gdzie zostaje rozprężony i znów może odebrać ciepło z pobranego powietrza, rozpoczynając cały proces od nowa.

Każdy element klimatyzacji jest ważny – choć z perspektywy użytkownika najistotniejsze są działania, za które odpowiada jednostka wewnętrzna, nie byłyby one możliwe bez pracy pozostałych urządzeń. Czynnik chłodniczy transportuje ciepło, mając decydujący wpływ na schłodzenie powietrza. Z kolei jednostka zewnętrzna musi się pobranego ciepła pozbyć, co nie jest wcale tak proste, po wymaga sprężenia płynącej w rurach substancji. Wszystkie te systemy współpracują, dbając o odpowiedni chłód w pomieszczeniu.