Blog

Montaż klimatyzacji. Opis krok po kroku

Klimatyzacja jest urządzeniem znacznie zwiększającym komfort życia, zwłaszcza w letnich, gorących miesiącach. Dzięki niej możemy pracować i żyć w komfortowych warunkach. Pozwala nie tylko na ochładzanie powietrza, ale w razie potrzeby także podgrzewa je do odpowiedniej temperatury. Montaż klimatyzacji może różnić się w zależności od rodzaju klimatyzacji. Poprawne zamontowanie klimatyzatora warunkuje jego wzorowe działanie przez długi czas. Do montażu klimatyzacji najlepiej zatrudnić specjalistów, zajmujących się tym zawodowo.

Jak krok po kroku zamontować klimatyzację?

Instalując klimatyzację, musimy poprawnie zamontować jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Montaż klimatyzacji rozpoczyna się od rozpakowania urządzenia. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy dotarły i są w dobrym stanie. Klimatyzatory mogą różnić się od siebie wyglądem, jednak większość z nich składa się z jednostki wewnętrznej nazywanej parownikiem i jednostki zewnętrznej – skraplacza. Te dwa elementy są ze sobą połączone za pomocą kabli elektrycznych i przewodu freonowego z czynnikiem chłodniczym. Aby montaż klimatyzacji był możliwy, wszystkie elementy muszą być w nienaruszonym stanie.

Kolejnym krokiem montażu klimatyzacji jest ustalenie miejsca, w którym zostanie umieszczona jednostka wewnętrzna. Podczas instalacji należy dostosować się do wymogów odnośnie odległości klimatyzatora od sufitu i podłogi, oraz elementów umiejscowionych po bokach montowanego urządzenia. Istotna jest również odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Następnie należy wykonać otwór, przez który przeciągniemy kable elektryczne i rury poza budynek. Przykręcając jednostkę wewnętrzną, warto wzmocnić mocowanie wspornikiem. Kolejnym krokiem jest podłączenie kabli i przewodu freonowego do jednostki wewnętrznej. Od tego kroku zależy poprawne działanie klimatyzacji, dlatego wymaga od montera szczególnej uwagi i skupienia. Następnie rurkę od skroplin i przewody należy połączyć taśmą izolacyjną i przełożyć przez otwór.

Montaż klimatyzacji

Następnym etapem jest montaż jednostki zewnętrznej. Można ją zamocować na dachu bądź zewnętrznej ścianie budynku. W jej przypadku również należy zachować odpowiednie odległości od innych elementów. Następnie należy podłączyć odpływ skroplin i przewód freonowy. W zależności od potrzeb możemy je dowolnie odgiąć lub skrócić. Ostatnim krokiem jest odpowietrzenie instalacji freonowej i sprawdzenie szczelności układu. Do tego kroku potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, którym posługują się firmy montujące i serwisujące klimatyzację.